Archive for the 'różne' Category

Zrób zdjęcie Skobiemu

Należy wybrać postać strzałkami . Przeciągnąć na obrazek. I nacisnąć aparat na dole.